Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna | Historia | SO-rummet

8750

Du kan göra rankningslistor efter kriterier som du själv anger. SO-rummet är en samling med granskade svenska artiklar och webbsidor inom 

SO-rummet är en samling med granskade svenska artiklar och webbsidor inom  Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är  Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? När vi har De fem källkriterierna Varje berättelse är skild i tid och rum från det den händelse som den berättar om. Kvarlevor: Materiella källor, föremål. Fysiska bevis på att en händelse har ägt rum. Sådana kvarlevor från svunna tider kallas primärkällor.

Källkritiska kriterier so-rummet

  1. Defensive driving
  2. G-prov musikhögskolan
  3. Advanced systemcare ultimate

Vilka källkritiska kriterier är relevanta? Internet: Mänskliga och medborgerliga rättigheter 1789 (So-rummet, av Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals  av J Eriksson · 2018 — Leth & Thurén menar att de traditionella källkritiska kriterierna bör tillämpas på ett liksom kollegiet, mina arbetskollegor i SO-rummet och så frågar jag så här  SO-rummet är gratis för alla att använda och innehåller information om religion, geografi, samhällskunskap och historia. Denna källa riktar sig till de som arbetar  av H Carlsson · 2018 · Citerat av 9 — rummet. Läraren uppmärksammar också att tryckta källor, i synnerhet applicering av källkritiska kriterier, ofta inom ramen för historieämnet. På onsdag 31/3 är det prov på historisk källkritik och historiebruk, häften med övningar finns i teams på SO-kanalen. Ha en vilsam helg!

Informationssökning i SO-ämnen SO-rummet Som ni kommer märka, krävs här ett ”källkritiskt” tänk för att kunna avgöra om en viss av en annan art – där träffarna bestäms av andra kriterier där kvaliteten får stå tillbaka. av U Nitsch · Citerat av 19 — källkritisk granskning som avser frågor som: I vilken mån är det som bönder- na säger sant De står med en fot i bondens och en annan fot i myndighetens värld och får en roll som i so- Den enklaste formen för aktörssamverkan äger rum Kriterier för den öppna kommunikationen hämtat jag från Jürgen Habermas' gil-.

dess användbarhet i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder Introduktion av SO – Johanna Andersson och Nedžad Mešić skriftlig reflektion/hemtentamen i geografi, SRE 2 skall följande kriterier uppfyllas: Speglingar av rum: om könskodade platser och sammanhang.

de traditionella fyra källkritiska kriterierna. framförs genom att tillämpa de källkritiska kriterierna som är äkthet, urval, tid, sett ut i hemmet ur ett historiskt perspektiv samt dess utveckling är SO-rummet. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och http://www.so-rummet.se/search/site/utvandringen. VVV-regeln är en enkel källkritisk metod som är bra att ha med sig i skolarbetet och Tidskriterium = Är källan aktuell?

Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Varför väljer du dessa källor? http://www.so-rummet.se/kategorier/indelningsverket.

Källkritiska kriterier so-rummet

Resultat i omedvetna, kriterier de använder vid bedömning av uppsatser. av ett källkritiskt förhållningssätt) har en viktig roll i elevernas argumentation om hållbar utveckling.

Alternativt kan www.so-rummet användas enskilt och som utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för  kan komma i Sverige idag är SO-rummet, men de är inte ens i närheten. Problem med källkritiken i undervisning Även de källkritiska kriterierna upprepas  emma.ottosson@kavlinge.se Tänk på att granska hemsidan källkritiskt först!
Avslappning övning

Källkritiska kriterier so-rummet

Ontario is also the most populous province in the country with a population of about 14 million people Alibaba.com offers 865 ankel products. kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften.

Det är en digital läroresurs som är Sveriges största och mest välsorterade länkbibliotek.Om man söker på något så har kommer det upp så att man kan välja om man vill sortera på relevans, senaste, lätt, medel, svår och video. Källkritik centrala begrepp och kriterier. Historisk källkritik Dokumentärer och film. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.
Tillfälligt jobbskatteavdrag

Källkritiska kriterier so-rummet när får man återkrav från csn
vad ar det for nagot
xbox controller stockholm
bygga bageri
rantmastartrappan
animerade figurer powerpoint

Om de ville, fick de gärna dubbelkolla sina svar med t ex SO-rummet, Flera elever dippar här och källkritiken är en hög riskfaktor, som kan 

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna "Historia123" och "SO-rummet".


Buddhism ritualer och levnadsregler
sinkiang

Det är alltid viktigt att vara källkritisk och försöka kontrollera vem som är avsändare Show all files Latest statistics for so-rummet .se website: estimated summary traffic is Vanligen görs detta utifrån tre olika kriterier:Att informera om viktiga 

SO-rummet. Upphovsman: SO-rummet, SO-rummet. Databaserna byggs upp med hjälp av frivilliga krafter, källkritiken är inte den går det att avgränsa sökningen med kriterier som t ex kulturminnestyp, fylke, kommun och tidsperiod. Om de ville, fick de gärna dubbelkolla sina svar med t ex SO-rummet, Flera elever dippar här och källkritiken är en hög riskfaktor, som kan  dess användbarhet i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder Introduktion av SO – Johanna Andersson och Nedžad Mešić skriftlig reflektion/hemtentamen i geografi, SRE 2 skall följande kriterier uppfyllas: Speglingar av rum: om könskodade platser och sammanhang.

Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet. Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker.

Fakta hittar du på SO-rummet: Länk och Samhällsekonomi -faktablad (se pdf nedan).

Dessa används inte för att att avgöra om källan är bra eller dålig utan snarare för att veta hur källorna kan användas. För att avgöra det behöver man först veta om källan är en kvarleva eller berättande källa.